Welkom op de site van de Geschilleninstantie Zorg Midden-Holland (GZMH)


Heeft u een geschil over de afhandeling van een klacht in de zorg? Lees dan verder!

Een aantal zorginstellingen in Midden-Holland heeft samen met Zorgbelang Zuid-Holland het initiatief genomen om via de Stichting Geschillen Zorg Midden-Holland èn vanuit het belang voor cliënten gedragen door Zorgbelang Zuid-Holland een regionale geschilleninstantie op te richten.

Geen landelijke, op afstand functionerende instantie, maar een geschilleninstantie die regionaal en bereikbaar dicht bij mensen, cliënten en organisaties wil zijn.

Een geschilleninstantie waar mensen terecht kunnen die ontevreden zijn over de afhandeling van hun klacht over zorg door een van de instellingen die bij ons is aangesloten.


Wettelijk erkend in het kader van de Wkkgz

Sinds 13 oktober 2017 is de Geschilleninstantie Zorg Midden-Holland door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkend als geschilleninstantie in het kader van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).


Voor wie is de Geschilleninstantie Zorg Midden Holland?
  • Voor de cliënten van de aangesloten zorgaanbieders behartigt de Geschilleninstantie Zorg Midden Holland (GZMH) de belangen van klager(s). Deze website geeft u de mogelijkheid meer te weten te komen over de werkwijze van de geschilleninstantie en wat u kunt doen wanneer u een geschil heeft over de afhandeling van een klacht in de zorg.
  • Voor zorginstellingen die een geschilleninstantie met wettelijke bevoegdheden zoeken (informatie: op de pagina Voor zorgaanbieders van deze site en via ons mailadres: info@geschillenoverzorg.nl). 


 

 


Online Geschil Melden
 

Documenten

Memo Geschilleninstantie Zorg Midden Holland en de WMO.pdf
 
Reglement
Reglement Geschilleninstantie Zorg MH.pdf
 
Privacy statement
Privacy-statement.pdf
 
Jaarverslagen
jaarverslag st GZMH 2021.pdf
 
jaarverslag st GZMH 2020.pdf
 
jaarverslag st GZMH 2019.pdf
 
jaarverslag st GZMH 2018.pdf
 

Jaarverslag 2017
Gezien het feit dat onze Geschilleninstantie door VWS in oktober 2017 is erkend en er in de twee maanden daarna geen geschillen aanhangig zijn gemaakt, verwijzen we voor de overige inhoud van de te melden zaken naar het jaarverslag 2018 dat hierboven is gepubliceerd.


 

 

©2022 Geschilleninstantie Zorg Midden-Holland (GZMH)


 

Disclaimer
 
De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door de GZMH. Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is. Aan de ge boden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en de GZMH is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie. Hoewel er met zorg bepaald wordt naar welke sites wel of niet wordt verwezen, aanvaardt de GZMH geen aansprakelijkheid voor gebroken links noch voor de inhoud van internetpagina's waarnaar verwezen wordt.