Informatie cliënten/patiënten

Wanneer kunt u terecht bij de Geschilleninstantie Zorg Midden-Holland (GZMH)?
 
Als u een klacht heeft over uw zorgaanbieder die aangesloten is bij de GZMH en u komt samen niet tot een oplossing, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de geschilleninstantie. De werkwijze is laagdrempelig en u hebt geen advocaat nodig. De geschilleninstantie is onpartijdig en kan een onafhankelijke uitspraak doen over uw klacht. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen.
 
U kunt alleen een klacht voorleggen aan de geschilleninstantie nadat u uw klacht eerst hebt neergelegd bij uw zorgaanbieder. Tenzij de omstandigheden zo zijn dat dit niet van u verlangd kan worden. De geschilleninstantie bepaalt of hier sprake van is. 


Wat is een geschil?

Een geschil is een niet naar tevredenheid afgehandelde klacht over een gedraging van een zorgaanbieder jegens een cliënt in het kader van de verlening van zorg die daarom aan het oordeel van de geschilleninstantie wordt onderworpen. Een geschil kan een klacht en/of een claim/schade vergoedingsvordering betreffen;


Wie kan een geschil indienen?

Een geschil kan aanhangig worden gemaakt door: 
a. een cliënt; 
b. diens (wettelijke) vertegenwoordiger; 
c. diens schriftelijk gemachtigde; 
d. diens zaakwaarnemer;
e. een stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, mits een belang in het geding is dat de stichting of vereniging volgens haar statuten behartigt (artikel 21 lid 3 Wkkgz). 
 

Uitspraak en bezwaar

De geschilleninstantie moet binnen zes maanden uitspraak doen over uw klacht. Deze uitspraak is bindend voor alle partijen. U kunt dus niet in beroep. Wel kunt u de manier waarop uw klacht door de geschilleninstantie is behandeld laten toetsen door de rechter.


Wat kost het iemand om een geschil voor te leggen aan de geschilleninstantie?

De Geschilleninstantie Zorg Midden Holland wil laagdrempelig zijn. Daarom bedragen de kosten voor de cliënt of wettelijke vertegenwoordiger die een geschil tussen hem/haar en de zorginstelling wil voorleggen  in de regel € 0,-!
Indien echter op verzoek van de cliënt externe expertise moet worden ingeschakeld kan daarbij ook een bijdrage van de cliënt zelf worden gevraagd.


Ondersteuning

Het is mogelijk om u tijdens de procedure, soms voor eigen rekening, bij te laten staan. U kunt bijvoorbeeld terecht bij Zorgbelang Inclusief
U kunt dan het beste even contact opnemen via de mail: clientondersteuner@adviespuntzorgbelang.nl
Als u in de e-mail uw naam en telefoonnummer vermeldt en even kort aangeven wat de situatie is, bellen zij u terug. U hoeft per mail nog niet veel inhoudelijke informatie te delen. Het is voldoende als u aan geeft over welke sector het geschil gaat, bv gehandicaptenzorg en of u zelf cliënt bent, of verwant (ouder van - , kind van -). Als u liever telefonisch contact willen opnemen kan dat via 0900 243 8181. Er wordt dan een korte intake afgenomen en dan wordt u binnen 2 werkdagen teruggebeld door een collega van Zorgbelang Inclusief uit Zuid – Holland.

 

 


Online Geschil Melden
 

Documenten

Memo Geschilleninstantie Zorg Midden Holland en de WMO.pdf
 
Reglement
Reglement Geschilleninstantie Zorg MH.pdf
 
Privacy statement
Privacy-statement.pdf
 
Jaarverslagen
jaarverslag st GZMH 2021.pdf
 
jaarverslag st GZMH 2020.pdf
 
jaarverslag st GZMH 2019.pdf
 
jaarverslag st GZMH 2018.pdf
 

Jaarverslag 2017
Gezien het feit dat onze Geschilleninstantie door VWS in oktober 2017 is erkend en er in de twee maanden daarna geen geschillen aanhangig zijn gemaakt, verwijzen we voor de overige inhoud van de te melden zaken naar het jaarverslag 2018 dat hierboven is gepubliceerd.


 

 

©2023 Geschilleninstantie Zorg Midden-Holland (GZMH)


 

Disclaimer
 
De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door de GZMH. Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is. Aan de ge boden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en de GZMH is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie. Hoewel er met zorg bepaald wordt naar welke sites wel of niet wordt verwezen, aanvaardt de GZMH geen aansprakelijkheid voor gebroken links noch voor de inhoud van internetpagina's waarnaar verwezen wordt.