Melden geschil

Als u een klacht heeft over uw zorgaanbieder en u komt samen niet tot een oplossing, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de geschilleninstantie. De werkwijze is laagdrempelig en u hebt geen advocaat nodig. De geschilleninstantie is onpartijdig en kan een onafhankelijke uitspraak doen over uw klacht. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen. 

U kunt alleen een klacht voorleggen aan de geschilleninstantie nadat u uw klacht eerst hebt neergelegd bij uw zorgaanbieder. Tenzij de omstandigheden zo zijn dat dit niet van u verlangd kan worden. De geschilleninstantie bepaalt of hier sprake van is. 
Voor het indienen van een geschil is vooralsnog geen financiële bijdrage verschuldigd.
Voor het melden van een geschil wat u voor wilt leggen aan de Geschilleninstantie Zorg Midden Holland kunt u gebruik maken van een digitaal meldingsformulier. Dit meldingsformulier kunt u hier vinden.
Mocht u liever schriftelijk melden dan kunt u een korte brief sturen waarin uw klacht, naam, adres en telefoonnummer staan vermeld. U ontvangt zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging. De geschilleninstantie stelt u vervolgens op de hoogte van de manier waarop uw klacht wordt behandeld.

Geschilleninstantie Zorg Midden-Holland
Postbus 737
2800 AS Gouda
 
Email: info@geschillenoverzorg.nl
Internet: www.geschillenoverzorg.nl
 

 


Online Geschil Melden
 

Documenten

Memo Geschilleninstantie Zorg Midden Holland en de WMO.pdf
 
Reglement
Reglement Geschilleninstantie Zorg MH.pdf
 
Privacy statement
Privacy-statement.pdf
 
Jaarverslagen
jaarverslag st GZMH 2021.pdf
 
jaarverslag st GZMH 2020.pdf
 
jaarverslag st GZMH 2019.pdf
 
jaarverslag st GZMH 2018.pdf
 

Jaarverslag 2017
Gezien het feit dat onze Geschilleninstantie door VWS in oktober 2017 is erkend en er in de twee maanden daarna geen geschillen aanhangig zijn gemaakt, verwijzen we voor de overige inhoud van de te melden zaken naar het jaarverslag 2018 dat hierboven is gepubliceerd.


 

 

©2022 Geschilleninstantie Zorg Midden-Holland (GZMH)


 

Disclaimer
 
De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door de GZMH. Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is. Aan de ge boden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en de GZMH is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie. Hoewel er met zorg bepaald wordt naar welke sites wel of niet wordt verwezen, aanvaardt de GZMH geen aansprakelijkheid voor gebroken links noch voor de inhoud van internetpagina's waarnaar verwezen wordt.